Физични Свойства на Вода Печат

Физични свойства на H2O за температури межу 0оC и 3000C.

t= °C 


Невалиден обхват на температурата