Home Справочник Мерки и теглилки СИ и не-СИ допустими мерки
Български (България)English (United Kingdom)

СИ и не-СИ допустими мерки
Физична величина
Мярка Връзка със СИ единици
Име
Символ
Дължина
милиметър
сантиметър
дециметър
mm
cm
dm
1mm = 10-3m
1cm = 10-2m
1dm = 10-1m
Астрономично разстояние
светлинна година

1св.год. = 9460.55Tm
= 9.46055×1015m

Дължина на вълна -
атомни разстояния
ангстрьом
Å
1Å = 10-10m
Площ

ар
декар
хектар

a
da
ha
1a = 10²m
1da = 10³m
1ha = 104m
Ефективно сечение
(ядрена физика)
барн
b
1b = 10-28
Обем (дървесина) стеро
st
1st = 1m³
Маса
тон
квинтал
хектограм
грам
атомна маса
t
q
hg
g
u
1t = 10³kg = 1Mg
1q = 10²kg
1hg = 10-1kg
1g = 10-3kg
1u = 1.6605655×10-27kg
Маса на скъпоценни камъни
метричен карат
carat
1carat = 2×10-4kg
Маса на единица дължина
(нишки, прежда)
текс
tex
1tex = 10-6 kg×m-1
Налягане и напрегнатост
бар
нормална атмосфера
bar
atm
1bar = 10²kN/m² = 105Pa
1atm = 101325 Pa
Аретериално налягане
(кръвно налягане)
милиметра живачен стълб
mm Hg
1mm Hg = 133.322 Pa
Сила
дина
dyn
1dyn = 10-5N
Енергия
ерг
електронволт
erg
eV
1erg = 10-7J
1eV = 1.6021×10-19J
Кинетичен визкозитет
стокс
St
1St = 10-4m²×s-1
Динамичен визкозитет
поаз
p
1p = 10-1Pa×s
Ускорение на гравитация гал
Gal
1Gal = 10-2m×s-2