Home Възобновяема енергия Био Горива Коефициенти на емисии от изгаряне на горива
Български (България)English (United Kingdom)

Коефициенти на емисии от изгаряне на горива ПДФ Печат Е-мейл
Написано от sPK7T5tEHmWrk6Fm   
Четвъртък, 07 Април 2011 11:03

Могат да се използват следните коефициенти на емисии от изгаряне на горива (включително по отношение на емисиите, генерирани при местно производство на топлинна енергия или електроенергия):

Видове горива Стандартни коефициенти на емисии [t CO2/MWhfuel] Коефициенти на емисии с отчитане на цялостния жизнен цикъл – LCA [t CO2-eq/MWhfuel]
Природен газ 0,202 0,237
Мазут 0,279 0,310
Битови отпадъци (компонентите, различни от биомаса) 0,330 0,330
Бензин 0,249 0,299
Газьол, дизелово гориво 0,267 0,305
Пропан-бутан (втечнен нефтен газ) 0,231
Растително масло, използвано като гориво 0 0,182
Биодизел 0 0,156
Биоетанол 0 0,206
Антрацитни въглища 0,354 0,393
Черни въглища 0,341 0,380
Кафяви въглища 0,346 0,385
Лигнитни въглища 0,364 0,375

Забележка: източниците на данни за тези коефициенти за емисии ще бъдат посочени в указанията.

Последно променен на Четвъртък, 07 Април 2011 11:23