Home Възобновяема енергия Био Горива Горива - емисии на Въглероден двуокис
Български (България)English (United Kingdom)

Горива - емисии на Въглероден двуокис ПДФ Печат Е-мейл
Написано от sPK7T5tEHmWrk6Fm   
Сряда, 11 Октомври 2006 03:12

Горива - Емисии на въглероден двуокис

Емисии в околната среда на въглероден двуокис CO2 при изгаряне на въглища, нафта, природен газ, пропан-бутан и био-енергия

За да изчислим емисиите на CO2 при изгаряне на определено гориво, въглеродното съдържание на горивото трябва да бъде умножено по отношението на молекулното тегло на CO2 (44) към молекулното тегло на Въглерод 12 -> 44 / 12 = 3.7

Емисията на въглероден двуокис може да бъде изчислена като

qCO2 = cf / hf  CCO2/Cm         (1)

където

qCO2 = специфичната емисия на CO2 (CO2/kWh)

cf = специфичното въглеродно съдържание на горивото (kgC/kgfuel)

hf = специфичното енергийно съдържание (kWh/kgfuel)

Cm = специфичната маса на Въглерода (kg/mol Carbon)

CCO2 = специфичната маса на Въглеродния двуокис (kg/mol CO2)

Емисиите на Въглероден двуокис - CO2 - при изгаряне на често използвани горива са означени в таблицата по-долу.

Гориво Специфично Въглеродно Съдържание
[kgC / kgfuel]
Специфично Енергийно Съдържание
[kWh / kgfuel]

Специфична емисия на CO2 [kgCO2 / kWh]

Въглища (битумни/антрацитни) 0.75 7.5 0.37
Газьол 0.9 12.5 0.27
Леко корабно гориво
0.7 11.7 0.26
Дизел 0.86 11.8 0.24
LPG - Пропан Бутан
0.82 12.3 0.24
Природен газ, Метан 0.75 12 0.23
Био енергия
0 - 01)

1) Био енергията е произведена от биомаса добита от някаква възобновяема органична растителност, включително

 • специализирани енергийни култури и дървета
 • селскостопанска храна и хранителни култури
 • отпадъци и остатъци от селскостопански култури
 • Дървесни отпадъци
 • водни растения
 • животински отпадъци
 • общински отпадъци и други отпадъчни материали

Емисиите на CO2 могат да допринесат за промяна на климата. Изгарянето на био енергия не добавя към общата емисия на въглероден двуокис, защото изгорената био маса не надхвърля възпроизводството и. (Емисия на CO2 при изгаряне на дърва е на практика приблизително 0.18 kg/kWh)

Различните био горива могатда бъдат направени от различни суровини от биомаса, като

 • етанол
 • метанол
 • биодизел
 • Fischer-Tropsch дизел
 • газообразни горива като водород или метан
Последно променен на Сряда, 10 Декември 2008 14:42