Home Възобновяема енергия Био Горива Био Горива - Енергийно съдържание
Български (България)English (United Kingdom)

Био Горива - Енергийно съдържание ПДФ Печат Е-мейл
Написано от sPK7T5tEHmWrk6Fm   
Сряда, 11 Октомври 2006 19:18

Често използвани био горива и тяхното енергийно съдържание

Приблизителното енергийно съдържание в някои често използвани био горива е показано в таблицата по-долу.
  • 1 MJ/kg = 430 Btu/lbm
Био Гориво
Енергийно съдържание
[MJ/kg]
Въглища 30
Coal 28
Търговски отпадъци
16
Битови отпадъци
9
Биологични отпадъци, сухи 16
Трева, свежа 4
Природен газ (метан) 55
Хартия, вестници 17
Олио 42
Слама, добита, балирана 15
Захарна тръстика остатъци 17
Дърва, зелени с 60% влага 6
Дърва, сушени на въздух до 20% влага 15
Дърва, сушени в пещ до 0% влага 18

Стойности за преобразуване между някои често използвани единици за измерване на енергийно съъдържание на био маса са дадени по-долу:

  • 1 метричен тон сухи дървени брикети = 18 GJ = 5 MWh = 500 литра олио = 500 m³ природен газ
  • 1 тон сушени на въздух дърва за огрев= 3 MWh = 11 GJ
  • 1 кубичен метър дървесен чипс = приблизително 1.0 MWh = 3.6 GJ
  • 1 барелl олио = 6.1 GJ = 1.7 MWh, = 1.7 m³ дървесен чипс = 0.5 m³ дървени брикети
  • 1 m³ дървени брикети = 0.68 тона
Последно променен на Петък, 12 Декември 2008 13:39