Home Handbook Мерки и теглилки Кратни и дробни на мерни единици в система SI
Български (България)English (United Kingdom)
Кратни и дробни на мерни единици в система SI
There are no translations available.

Име Символ Коефициент
йокто yocto Y 1 000 000 000 000 000 000 000 000 или 1024
зепто zepto Z 1 000 000 000 000 000 000 000 или 1021
екса exa E 1 000 000 000 000 000 000 или 1018
пета peta P 1 000 000 000 000 000
или 1015
тера tera T 1 000 000 000 000
или 1012
гига giga G 1 000 000 000
или 109
мега mega M 1 000 000
или 106
кило kilo k 1 000
или 103
хекто hecto h 100 или 102
дека deca da 10 или 101
----- 1 или 1
деци deci d 0.1 или 10-1
санти centi c 0.01 или 10-2
мили mili m 0.001 или 10-3
микро micro μ 0.000 001 или 10-6
нано nano n 0.000 000 001 или 10-9
пико pico p 0.000 000 000 001 или 10-12
фемто femto f 0.000 000 000 000 001 или 10-15
ато atto a 0.000 000 000 000 000 001 или 10-18
зета zetta z 0.000 000 000 000 000 000 001 или 10-21
йота yotta y 0.000 000 000 000 000 000 000 001 или 10-24

Използването на тези кратни и дробни би трябвало да се избягва в науката и технологиите освен ако тяхното приложение е отчасти подходящо.