Home Handbook Мерки и теглилки Мерни единици за радиоактивност и йонизация
Български (България)English (United Kingdom)
Мерни единици за радиоактивност и йонизация
There are no translations available.

Величина Единица Символ Преизчисляване
бълг. межд.

Енергияналъченето

Джаул

Дж

J

-

Активност

Бекерел

Бк

Bq

1 Bq = 2,703.10 -11 CI

Относителна активност

Бекерел/кг

Бк/кг

Bq/кg

-

Повърхност. активност

Бекерел/м 2

Бк/м 2

Bq/m 2

-

Обемна активност

Бекерел/м 3

Бк/м 3

Bq/m 3

-

*Кюри

Кю

CI

1 CI = 3,7.10 10 Bq

*разпад/сек

сек -1

s -1

1 CI = 3,7.10 10 s -1

Концентрация

Бекерел/м 3

Бк/м 3

Bq/m 3

1 Bq/m 3 =2,703.10 -14 CI/l

*Кюри/литър

Кю/л

CI/l

1 CI/l=3,7.10 13 Bq/m 3

Експозиционна доза

Кулон/кг

К/кг

C/kg

1 C/kg = 3,88.10 3 R

*Рентген

Р

R

1 R = 2,58 .10 -4 с/кg

Мощност на експоз. доза

Ампер/кг

А/кг

A/кg

1 A/Kg = 3,88.10 3 R/s

*Рентген/сек

Р/сек

R/s

1 R/s=2.58.10 -4 A/кg

Погълната доза(керма)

Грей

Гр

Gy

1 Gy = J/кg= 100 рад

Джаул/кг

Дж/кг

J/кg

1 J/Kg = 100 rad

*рад

рад

rad

1 rad=0,01 Gy=0,01 J/kg

Мощност на погълн.доза

Грей/сек

Гр/сек

Gy/s

1 Gy/s = 100 rad/s

*рад/сек

рад/сек

rad/s

1 rad/s = 0,01 Gy/s

Еквивалентна доза

Сиверт

Св

Sv

1 Sv = 100 бер

*бер

бер

-

1 бер = 0,01 Sv

Мощност на еквивалентната доза

Сиверт/сек

Св/сек

Sv/s

1 Sv/s = 100 бер/s

*бер/сек

бер/сек

бер/s

1 бер/s = 0,01 Sv/s

* - извънсистемна единица